Taisyklės

Oficialios vartotojų žaidimo „Valio Gefilus 2GO“ taisyklės:

 1. 1. Kampanijos organizatorius „Valio Eesti AS“ (Sõpruse pst 145, B korpusas, 13417 Talinas) nuo 2014 m. spalio 6 d. iki lapkričio 16 d. visoje Lietuvoje organizuoja „Valio Gefilus 2GO“ jogurto gėrimų kampaniją.
 2. 2. Šiomis taisyklėmis kampanijos Organizatorius nustato kampanijos vykdymo tvarką. Visi Organizatoriaus su kampanija susiję sprendimai yra galutiniai ir privalomi visiems kampanijos dalyviams.
 3. 3. Kiekvienas dalyvis savo dalyvavimu patvirtina, kad įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir vykdyti visus Organizatoriaus sprendimus, kurie yra galutiniai. Organizatorius turi teisę pakeisti kampanijos taisykles, apie tai iš anksto pranešdamas per kurį nors viešųjų informacijos priemonių kanalą.
 4. 4. Kampanijoje dalyvaujantys jogurto gėrimai (http://www.valio.lt/grupe/jogurto_gerimas-43.html):
  • 1) Valio Gefilus 2GO, 4x100 g, jogurto gėrimas su bananais ir braškėmis, bananų-braškių, EAN 4740125581027,
  • 2) Valio Gefilus 2GO, 4x100 g, jogurto gėrimas su kiviais, kivių, EAN 4740125581034,
  • 3) Valio Gefilus 2GO, 4x100 g, jogurto gėrimas su slyvomis, slyvų, EAN 4740125581010 arba
  • 4) Valio Gefilus 2GO, 8x100 g, jogurto gėrimas su kiviais bei bananais ir braškėmis, bananų-braškių ir kivių, EAN 4740125581805
 5. 5. Norint dalyvauti kampanijoje, nuo 2014 m. spalio 6 d. iki lapkričio 16 dienos reikia pirkti bet kokius „Valio Gefilus 2GO“ 100 g jogurto gėrimus 4x100 g arba 8x100 g pakuotėse ir pirkimo čekio numerį bei savo duomenis įrašyti interneto svetainėje www.valio.lt/gefilus.
 6. 6. Pirkimo čekius galima registruoti nuo 2014-10-06 iki 2014-11-16 interneto svetainėje www.valio.lt/gefilus. Užsiregistravę dalyviai gaus patvirtinimo laišką.
 7. 7. Norint dalyvauti lošime vieną pirkimo čekio numerį galima įregistruoti tik vieną kartą. Jei vienas pirkimo čekis bus įregistruotas kelis kartus, lošime dalyvaus tik pirmą kartą gautas registravimas.
 8. 8. Laimėjimai vyksta:
  • - Kiekvieną dieną (nuo 2014 m. spalio 6 d.) tarp įvedusiųjų savo duomenis asmenų lošiamas vienas prizas – „Nike“ sportinis krepšys. Iš viso kampanijos metu lošiami 42 sportiniai krepšiai.
  • - Kiekvieną savaitę (kiekvieną pirmadienį nuo 10-13 iki 11-17) lošiami „Timex Men Target Trainer“ arba „Timex Women Road Trainer“ treniruočių laikrodžiai. Iš viso kampanijos metu lošiami 6 treniruočių laikrodžiai.
 9. 9. Kampanijoje gali dalyvauti kiekvienas Lietuvos gyventojas, išskyrus įmonių „Valio Eesti AS“, „Age Reklaam AS“, „Inspired OÜ“ ir „ADM OÜ“ darbuotojus ir jų šeimos narius.
 10. 10. Bendras kampanijos prizinis fondas yra 8271,72 litai arba 2397,6 eurai (6 treniruočių laikrodžiai po 413,83 litus/ vnt. arba 119,95 eurų/vnt. ir 42 sportinių krepšių po 137,83 litus/vnt. arba 39,95 eurus/vnt.).
 11. 11. Kiekviename lošime dalyvauja visi, kurie nuo kampanijos pradžios įvedė savo duomenis, išskyrus jau vieną kartą laimėjusius asmenis. Laimėtojo vardą generuoja (išrenka) speciali kompiuterinė programa.
 12. 12. Visi laimėtojai bus paskelbti internete adresu www.valio.lt/gefilus ne vėliau kaip kitą dieną po lošimo, 12 val.
 13. 13. Organizatorius su laimėtoju susieks ne vėliau kaip per septynias (7) darbo dienas po laimėtojo paskelbimo ir susitars dėl prizo perdavimo laiko.
 14. 14. Jeigu su prizą laimėjusiu asmeniu negalima susisekti (interneto svetainėje www.valio.lt/gefilus nurodytu mobilaus telefono numeriu arba el. pašto adresu) per septynias (7) dienas po lošimo ir patikslinti jo duomenis ar prizo negalima buvo perduoti dėl kitų, nuo Organizatoriaus nesusijusių priežasčių, Organizatorius turi teisę neatiduoti laimėtojui prizo.
 15. 15. Norint atsiimti prizą, kampanijos Organizatoriui turi būti pateiktas „Valio Gefilus 2GO“ prekės pirkimo čekis. Prizas nekeičiamas į jokius kitus daiktus ar pinigus. Su prizo atsiėmimu susijusios išlaidos nekompensuojamos.
 16. 16. Kampanijos Organizatorius sumoka visus su prizais susijusius pelno įstatyme numatytus mokesčius.
 17. 17. Kampanijos organizatorius gali vienašališkai nutraukti kampaniją ir sustabdyti prizų perdavimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar iš esmės pažeidus kampanijos taisykles, ar dėl neteisėtų veiksmų, nedelsiant pranešdamas apie tai kampanijos dalyviams per valstybinį viešųjų informacijos priemonių kanalą.
 18. 18. Dalyvaudamas Kampanijoje dalyvis sutinka, kad šioje Kampanijoje būtų tvarkomi ir naudojami jo Kampanijos Organizatoriui perduoti asmens duomenys. Kampanijos dalyvis išsiųsdamas Organizatoriui atitinkamą el. laišką adresu info@valio.ee bet kada gali atsiimti leidimą naudoti jo asmeninius duomenis. Kampanijos Organizatorius įsipareigoja nenaudoti Kampanijos metu pateiktų kontaktinių duomenų kitais tikslais, o tik su Kampanijos eiga susijusiems pranešimams perduoti.
 19. 19. Kampanijos organizatoriai jokiais būdais neatsako už jokią žalą, kuri atsirado naudojant prizus.
 20. 20. Taisyklėmis nereguliuojamiems klausimams taikomi Estijos Respublikos įstatymai. Visi su kampanija susiję ginčai yra sprendžiami pagal Estijos Respublikos įstatymus.
 21. 21. Visas su kampanijos organizavimu ir (arba) vykdymu susijusias pretenzijas siųsti raštu, kampaniją vykdančiai įmonei adresu: „Valio Eesti AS“, Sõpruse pst 145, B-korpusas, 13417 Talinas), užrašius „Valio Gefilus 2GO“, iki 2014 m. lapkričio 21 d.
 22. 22. Kampanijos prekių importuotojas: „Sportland Eesti AS“, Pärnu mnt 142A, Talinas 11317, Estija
 23. 23. Daugiau informacijos apie kampaniją rasite interneto svetainėje www.valio.lt/gefilus.